Saturday, October 29, 2011

Jupiter Closest to Earth Tonight, with Uranus just behind

வியாழன் கிரகத்தை இன்று பார்க்கலாம்

First Published: 29 Oct 2011 04:47:42 AM IST

சென்னை, அக்.28: வானம் தெளிவாக இருந்தால் அக்டோபர் 29, 30, 31 ஆகிய தேதிகளில் வியாழன் கிரகத்தை பூமியில் இருந்தவாறு பார்க்கலாம் என்று பெரியார் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையத்தின் செயல் இயக்குநர் அய்யம்பெருமாள் தெரிவித்துள்aளார்.

இரவு 7 மணிளவில் வியாழன் கிரகத்தைக் காண முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் மேலும் அவர் கூறியது: சூரியனை சுற்றும் போது 398.9 நாள்களுக்கு ஒருமுறை சுற்றுப் பாதையில் சூரியனுக்கு நேர் எதிரில் வியாழன் கிரகம் வருகிறது. இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு சனிக்கிழமை (அக்-29) நடக்கவுள்ளது. இதனை நாம் பூமியில் இருந்தே எளிதாகக் காணலாம். சூரியனுக்கு அருகே வியாழன் கிரகம் நெருங்கி வருவதால் பூமிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை. சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கிரகங்களில் வியாழன் கிரகம் தான் மிகப் பெரியதாகும். 

பொதுவாக பூமிக்கும் வியாழனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 92 கோடி கிலோமீட்டர். ஆகும். ஆனால் சூரியனுக்கு நேர் எதிராக வியாழன் வரும்போது பூமிக்கும் வியாழனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு குறைந்து விடும். இந்த தொலைவு 92 கோடி கிலோ மீட்டரிலிருந்து இருந்து 59.3 கிலோ மீட்டராகக் குறையும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவை நேர் எதிரில் வருவதால் வியாழன் மீது சூரிய ஒளி முழுவதும் படுவதாலும், பூமிக்கு அருகே நெருங்கி வருவதாலும் வியாழன் கிரகத்தை பூமியில் இருந்து தெளிவாகப் பார்க்க முடியும். சூரிய உதயம் மற்றும் அஸ்தமனம் ஆகிய நேரங்களில் வியாழன் கிரகம் வெளிச்சமாக காணப்படும். இதனை நேரடியாகவும், டெலஸ்கோப் வழியாகவும் பார்க்கலாம். இதற்காக பிர்லா கோளரங்க நிர்வாகம் சிறப்பான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.

இந்த நிகழ்வு ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக தொடரும் என்றாலும் நம்மால் மூன்று நாள்களும் தெளிவாக வியாழன் கிரகத்தை பார்க்க முடியும். இதே போன்ற நிகழ்வு கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 21-ம் தேதி நடந்தது. அடுத்ததாக 2012-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 2-ம் தேதியும் மீண்டும் இந்த நிகழ்வு நடக்கும் என்றார் அவர்.

Courtesy_

Also read the related stories in Wikipedia


Also read the related stories

Jupiter Closest to Earth Tonight, with Uranus just behind

Gas giant planet will be nearest to us since 1951.

A Hungarian photographer observes Jupiter.

A stargazer views Jupiter (brightest dot) from Hungary earlier this month. Photograph by Tamas Ladanyi, TWAN 

Andrew Fazekas for National Geographic News

Published September 20, 2010

Jupiter will be making its closest approach to Earth Monday night since 1951, and for about the next four months the giant planet will be teamed up with a distant relative: Uranus.

Jupiter will officially be nearest to our planet—368 million miles (592 million kilometers) away—when it reaches opposition, the term for when the sun, Earth, and a given planet are lined up in a row.

"Oppositions of the Earth and Jupiter occur roughly every 400 days, due to Earth catching up to Jupiter and lapping it in its race around the sun," said Raminder Singh Samra, resident astronomer at the H.R. MacMillan Space Centre in Vancouver, British Columbia.

"But because the orbits of the planets are slightly elliptical, the distances between oppositions vary, and so the next time [Earth and Jupiter] are this close won't be until 2022."

For the rest of September, Jupiter will be the brightest object in the sky, aside from the moon. The planet will be visible all night long, rising in the east at sunset and setting in the west around sunrise.

On September 22 the full moon will park itself just above Jupiter, making for a striking cosmic duo to the unaided eye. The following night the moon will sit just to Jupiter's left.

What's more, with just binoculars, stargazers can already see the much more distant planet Uranus not quite behind Jupiter, visible as a faint bluish orb fewer than two full-moon discs away from the brighter planet.


"As Uranus is about five times further away than Jupiter and about a third the size, it will be about 2,800 times fainter than Jupiter," Singh said. But "being so close to each other in the sky, it will be possible to see both planets at the same time through a pair of binoculars."

The planetary pair will appear snuggled up closest in the sky for the next few weeks and will slowly drift apart by the end of the year.

Jupiter's Near Pass Puts Storms, Moons on Display

Jupiter's close encounter with Earth means that now is the time for detailed views of the gas giant planet's stormy atmosphere, astronomers say.

"This is a good time to view Jupiter through a telescope, because you should be able to see the oranges, browns, and reds of its cloud bands" said Geza Gyuk, an astronomer with the Adler Planetarium in Chicago.

The Great Red Spot—a hurricane three times the width of Earth—should also be visible via telescopes, depending on when you look, Gyuk said.


Using just binoculars, sky-watchers will get an eyeful of the planet's four biggest moons, which will appear as tiny dots moving beside the planet.

All four moons were first spotted by Galileo Galilei in 1610 and are known today as the Galilean moons. Jupiter being the Roman equivalent of the Greek god Zeus, the four moons are named after some of Zeus's mythological lovers: Io, Europa, Ganymede, and Callisto.

It was Galileo's observations of these moons moving around Jupiter that dealt a major blow to the once common notion that Earth is the center of the solar system. (Find out more about Galileo's first telescope observations of the planets.)

"I always enjoy seeing them," Gyuk said of the Galilean moons. "It gives me a feeling of direct connection with Galileo, and also a sense of seeing a kind of entire planetary system at once."

Courtesy_

Also read the related stories happened in the year 2010

Jupiter comes close to Earth

Staff Reporter

It can be seen big and bright with naked eye up to Oct.24

After October 24, the brightness of Jupiter will be reduced gradually

Mercury can be spotted for the next few days before sunrise

HYDERABAD: Planet Jupiter will be its closest to the Earth in 47 years on September 21 and 22 and will continue to appear big and bright to the naked eye up to October 24, the Planetary Society, India said in a press note on Tuesday.

At 594 million km, the planet will be very close to its minimum distance of 588 million km from the Earth—a phenomenon which last occurred in 1967 and could take place again only in 2022.

Where it can be sighted

It can be observed every day, in the Eastern direction an hour after sunset, high above southern direction during midnight and towards West an hour before sunrise. Sun, Jupiter, and Earth will be in one straight line and opposite to each other during these days. Hence, the observer can notice the Jupiter rising from the East at sunset and setting in the West at sunrise.

After October 24, the brightness would reduce gradually, as the earth moves away from the fifth planet of the solar family.

However, it can be spotted till the end of March 2011 after sunset. From mid of October to mid of November, it can be found between East and South East directions, while in December 2010 and January 2011, it can be seen high above South. Between February and March 2011, it can be spotted between South West and West, the note said.

In another observation, the Society sought to inform the enthusiasts that the Planet Mercury, which is always hidden in the Sun's glare, can be spotted for the next few days before sunrise in the eastern sky, due to its Greatest Western Elongation.

Courtesy_

No comments:

Sharing

முதன்மை நாட்கள்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...